Verpleging
Flex Care Thuiszorg staat voor zorg op maat. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Misschien dat u door omstandigheden hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging.
Begeleiding
Soms heeft u wat extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Zoals hulp bij uw administratie, het openen van uw post of het leggen van sociale contacten.
Huishoudelijke hulp
Het kan voorkomen dat u vanwege ziekte, ouderdom of om wat voor reden dan ook niet meer in staat bent uw huishouden draaiende te houden.
Persoonlijk verzorging
Flex Care Thuiszorg staat voor zorg op maat. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Misschien dat u door omstandigheden hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging.

Missie

Flex Care Thuiszorg B.V. is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben.

Onze missie is het verbeteren, herstel danwel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten.

Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

Visie

Bij Flex Care Thuiszorg staat de cliënt centraal.
Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

Flex Care Thuiszorg wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Zorg die werkt. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

In samenwerking met

Vertalen